Vår dirigent

Malmö Vokalensemble leds av Britt Nessler. Britt är pianist och dirigent. Hon är lärare i piano och var fram till hösten 2004 dirigentansvarig för Ungdomssymfoniorkestern vid Malmö Kulturskola. Britt har studerat bl.a. för professor Hans Leygraf, Victoria Swihilikowa och Erik Werba.

Tidigare har hon arbetat som repetitör och ackompanjatör vid Musikhögskolan och Teaterhögskolan i Malmö, Malmö Musikteater och Sveriges Radio.