12 december, S:t Johannes kyrka, Malmö

En Jul i Gemenskap med CajsaStina Åkerström. Kl 19:00.

1 december, Stadionkyrkan Malmö

1:a adventsgudstjänst kl 11.00.

4 oktober S:t Johannes kyrka, Malmö

Körnatten kl 22.30

25 augusti S:t Mikaels kyrka, Ängelholm

Kvällskonsert kl 18

18 augusti, Heliga Trefaldighetskyrkan, Malmö

Musikgudstjänst kl 18.00

2 december, Stadionkyrkan i Malmö

Adventskonsert kl 11:00 med Stadionkyrkans kör.

16 oktober, Lunds domkyrka

Kl 12.00. Lunchkonsert under Lund Choral Festival Lund Choral Festivals webbplats

12 augusti – Heliga Trefaldighetskyrkan, Malmö

Kl 18.00. Medverkan i musikgudstjänst.

11 augusti – Nybostrand, Trelleborg

Kl 19.00. Kvällskonsert.

13 januari 2018, Hasse & Tage-konsert, Kulturen i Lund

I samband med Kulturens utställning om Hasse & Tage framför vi vårt program Musikaliskt möte med humorns mästare kl 14.00 i auditoriet.