• Kören uppställd framför röd ridå.

Följ oss på facebook