Kontakt

Vill du ha prisinformation eller av annan anledning komma i kontakt med kören? Välkommen att höra av dig. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

Är du intresserad av att bidra till vår klang? Vi är alltid intresserade av att knyta nya körsångare till oss. Beroende på vilket behov vi har i våra stämmor, det varierar över tiden, tar vi in nya medlemmar. Vi lägger stor vikt vid vår gemensamma klang och en bra stämning i kören. Normalt kräver vi körvana och notläsningsförmåga.

Vår process är att du först deltar vid några av våra repetitioner så att vi får lära känna varandra och därefter genomgår en mera traditionell provsjungning.

Britt Nessler, tel 0793-33 73 49, britt@nessler.se
Milena Bachofner-Kleine, tel 040-23 40 02, info@kleine.se

Körens e-postadress: malmovokalensemble@outlook.com

Malmö Vokalensemble (ideell förening)
Org nr 846004-3691

Utdelningsadress:
c/o Milena Bachofner-Kleine
Carl Herslowsgatan 11
211 47 Malmö