3 december 2023: Adventsgudstjänst

Stadionkyrkan, Malmö 11.00

9 december 2023: Julkonsert

16.00 i Sankt Mikaels kyrka, Malmö