23 april 2022: Rameliana – Povel Ramel 100 år

Moriskan, Malmö

28 juni 2022: Lill – musiken, kvinnan, artisten

Kl 19:00, Vollsjö

1 juli 2022: Lill – musiken, kvinnan, artisten

Kl 19:00, Pildammsteatern, Malmö