1 december, Stadionkyrkan Malmö

1:a adventsgudstjänst kl 11.00.