3 december, Stadionkyrkan, Malmö

Medverkan i adventsgudstjänst kl 11.00.