2 december, Stadionkyrkan i Malmö

Adventskonsert kl 11:00 med Stadionkyrkans kör.