Musikgudstjänst 17 augusti 2014, Heliga Trefaldighetskyrkan Malmö

Blandat program i samband med gudstjänst.